Smysl setkání

Smyslem našeho setkání je přivést na "jeden plac" vyznavače tesařského řemesla v jeho staré podobě - tesaře, pracující starými a vymizelými technikami; usedlíky, kteří opravují a rozšiřují své usedlosti za použití starých technik, coby nejpřirozenějšího způsobu; milovníky řemesla, kteří se jím zabývají pro své potěšení ve svém volném čase; všechny, kteří s námi z nějakého důvodu sympatizují.

Setkáváme se, abychom si sdělili svoje zkušenosti s řemeslem, nástroji a technikami, abychom ostatním ukázali, jak k tomu přistupujeme my, abychom společně vykonali kus práce. Abychom si sdělili svoje profesní zážitky z uplynulého roku, domluvili si nadšené spolupracovníky pro naše budoucí díla, abychom zájemcům dokázali, že řemeslo není mrtvé.

Během setkání se věnujeme otesávání trámů, coby základní disciplíně, kterou musí zvládnout každý tesař.

Naše řemeslo je pestrobarevné, silně regionálně odlišné a časově proměnlivé, přičemž každý z nás si v této paletě hledá to, co ho z nějakého důvodu nejvíce oslovuje. Na jednom místě v jeden čas tak můžete pozorovat tesaře, pracujícího středoevropskou technikou "vysoké práce", kterou ještě pamatují vaši otcové či dědové; tesaře, pracující dávno vymizelou středověkou technikou "nízké práce"; tesaře, vyznávající himálajský, balkánský, český, rakouský, skandinávský či kanadský styl a samozřejmě i tesaře, kteří pracují v meziprostoru dvou či více technik či úplné samorosty, kteří sice vyšli z nějakého stylu, ale upravili si ho pro své potřeby a pohodlí. Nikdo přitom nemá na zádech napsáno "já pracuji stylem tím a tím" - budete tedy muset za tesařem přijít a osobně se ho na detaily jeho práce vyptat.

Setkání je veřejně přístupné. Všichni příznivci tesařského řemesla jsou srdečně vítáni. Třeba vás řemeslo natolik zláká, že si ho vyzkoušíte a kdo ví, třeba mu navždy úplně propadnete - to bychom byli úplně nejradši. Není nás mnoho a za každého kolegu jsme rádi.

Setkání neslouží k propagaci žádné firmy, společnosti, osoby či produktu. Přípravu, propagaci a průběh akce zajišťuje organizátor a jeho dobrovolní spolupracovníci ve svém volném čase, ze svých soukromých prostředků a bez nároku na odměnu. Nemáme žádné sponzory ani dotace. Na samotnou akci nevybíráme vstupné, v letošním roce se ale setkání koná v areálu hradu, do kterého je vstup zpoplatněn; výtěžek akce jde na bohulibý záměr záchrany hradu, tamtéž směřuje i naše úsilí během letošního setkání. Pro aktivní tesaře je vstup do areálu samozřejmě zdarma.

Účelem akce je podpoření soudržnosti komunity tradičních tesařů a spřízněných duší v Českých zemích a přilehlém okolí. Není účelem shromáždit co největší množství lidu či tematicky nesouvisejících atrakcí.

Pro tesaře je připraveno občerstvení zdarma. Organizátorovi po akci zůstává několik otesaných trámů, které použije podle svého uvážení. Vzhledem k vynaložené energii na přípravu setkání se jedná o odměnu spíše symbolickou, byť jistě vítanou. Tímto způsobem jsme již přispěli ke stavbě krovu na obnovené šumavské usedlosti, k novostavbě roubeného domu, ke stavbě salaše, oborohu, k doplňkovému zařízení veřejného koupaliště, renovaci transferované polygonální stodoly, vyráběli jsme dlabané okapy na opravu historické roubenice.

V roce 20120přispějeme svým úsilím ke stavbě tříramenného schodiště hlavní věže hradu Hartenberg. Rovněž do budoucna bychom rádi poskytli produkci Setkání na opravu či obnovu stavebních památek.