Setkání tesařů 2010 - 2012

Milešice (Mlynařovice), 2010

První setkání proběhlo v roce 2010 na louce v místě zaniklé obce Milešice, dnes část obce Mlynařovice. Sešlo se osm tesařů, čtyři stoupenci techniky nízké práce a stejně tolik stoupenců vysoké práce. Otesávala se smrková kulatina o délce 7m na trám 16×22cm, pokud mě paměť nešálí. Setkání mělo podobu malého soutěžního klání, které soudcoval Mistr tesař Petr Růžička. Hodnocena byla rychlost a kvalita práce. V kategorii "nízká práce" zvítězil šumavský tesař Albert s vůbec nejlepším časem, čistou technikou práce a vynikajicím výsledkem - tedy trámem. V kategorii "vysoká práce" zvítězil šumavský tesař Jan Vagner s nejrychlejším časem mezi zástupci vysoké práce a rovněž s vynikajicím výsledkem. Mistr Petr Růžička se po zranění jednoho z tesařů sám chopil díla a trám dokončil.

Setkání pořádal David Vostrovský. Trámy, vytesané během setkání, přemístil tesař Albert na Davidův pozemek, kde je s pomocníky následně rozmítal ruční pilou a použil jako krokve pro krov na domě Davida a Diany Vostrovských.


Řepešín (Záblatí), 2011

Termín setkání v roce 2011 byl na poslední chvíli přesunut o týden, což mělo negativní vliv na účast. Rovněž počasí nepřálo, po převážnou část akce pršelo. Na náladu přímo při setkání tyto okolnosti ale neměly vliv žádný a setkání proběhlo ve výborné atmosféře kolegiality a kolektivního nadšení. Přijeli čtyři tesaři a značná početní přesila usedlíků z okolních šumavských vrchů. Vytesávaly se prizmy různé délky a dvou různých tlouštěk z borové kulatiny. Soutěžní klání vyhrál Jan Vagner.

Setkání pořádal na svém pozemku šumavský novousedlík Jáchym Kaplan ve spolupráci s Davidem Vostrovským. Vyrobený materiál sloužil pro stavbu roubenice na Jáchymově pozemku.


Lažíšťka (Chroboly), 2012

Setkání v místě zaniklé obce Lažíšťka, (známější pod německým názvem Schlog), dnes část obce Chroboly, pořádali lažíšťští novousedlíci, manželé Homrovi a Jan Vagner. Přijelo deset tesařů převážně z blízkého okolí. Setkání mělo volný průběh, soutěžní klání se nekonalo s tím, že soutěžení na čas není podstatou řemesla. Tím více času zbylo na hovory o řemesle, jeho historických souvislostech a podobách, jeho variantách a typických odlišnostech v rámci Evropy a světa... Vyrobené trámy sloužily pro stavbu ovčína na pozemku manželů Homrových.