Pořadatel Setkání v roce 2018

Institut lidového kulturního dědictví
Toulovcovo náměstí č. p. 151
570 01  Litomyšl
info@ilkd.cz | www.ilkd.cz

Kontakty

Hynek Šalplachta
správa internetových stránek
e-mailová korespondence

tel.: 608 107 398
e-mail: SetkaniTesaru@gmail.com
Veškeré připomínky se budu snažit vyřídit co nejrychleji, leč stále pouze ve svém volném čase; v práci nemám internet.