Trstěnice, 2. - 4. června 2017

Roubená polygonální stodola usedlosti č. p. 41 v Trstěnici

    Roubená osmiboká polygonální stodola o rozměrech 17 × 11,5 m z druhé poloviny 17. století sloužila svému účelu až do nedávné doby, kdy se na ni zřítil strom, čehož následkem bylo zřícení celého krovu do prostoru stodoly.

V plném rozsahu se dochovala kamenná podezdívka i roubené stěny, většina trámů je v dobrém stavu. Poškozené jsou trámy v kontaktu se zemí, závěrové trámy stěny a trámy v místech, zavalených zříceným materiálem. V různém stavu se zachovaly všechny trámy, které mohou sloužit jako vzory pro výrobu trámů nových. Stěny jsou z vnější strany doposud částečně kryty šindelem.

    Z krovu zůstalo stát několik sloupů a část stolice. Z nalezených fragmentů krovu je možno vyčíst průřez jednotlivých prvků, jejich opracování a spojování. Většina prvků krovu musí být nahrazena prvky novými, opětovně je možno použít několik sloupů, stropních trámů, část pásků a zavětrování.

    Na objektu byly důkladně prozkoumány dochované konstrukce i v jejich zlomcích. Na základě získaných informací, porovnání krajových zvyklostí, dochovaných referenčních objektů a historických řemeslných technologií, byl vypracován koncept obnovy objektu.

    Dochované konstrukce budou v maximální míře zachovány a to i přes jejich mnohdy značnou degradaci. Měřítkem uchování prvku je pouze jeho místo uložení v objektu, funkce a statická únosnost. Prvky bez statické funkce, jako například šindelové pobití roubení, budou zachovány v plném rozsahu. Použity budou tradiční řemeslné postupy a spojovací materiál.

    Stodola bude ve své podobě navrácena do doby, kdy byla aktivně využívána pro svou původní funkci. Střecha bude pouze šindelová. Spodní stavba bude opravena bez velkých zásahů, obnoven bude mlat a bednění přístodůlků. Jediným zásahem do roubení bude vyplnění prořezaného vstupu k vratům na protilehlé straně. Vyplnění bude provedeno vložením trámků v původních dimenzích do otvoru a zajištění pomocí do drážky vložených sloupků. téměř celá konstrukce krovu bude v důlsedku zřícení konstrukcí nahrazena kopií.