Mrtník, 31. května - 2. června 2019

Mrtník, k.ú. Hvozdec (Brdská vrchovina / Hořovicko)

    Ves v kotlině mezi Jedovou horou a Chlumem nad pravým břehem Červeného potoka (435 m n. m.). Na návrší kostel se hřbitovem, na dolním (západním) konci mlýn.

    Ves vznikla jako hornické sídliště v souvislosti s těžbou železné rudy na Jedové hoře. Byla součástí komárovského panství, v 17. století spolu s ním připojena k Hořovicím.

Fara č.p. 1

    Fara č.p. 1 severně od kostela; založena byla spolu se školou Jiříkem Pešíkem z Komárova roku 1589.
Kříž na rohu farní zahrady, darovaný roku 1873 Společností slévačskou z Komárova (nemovitá kulturní památka), na místě staršího, značeného již na mapě z roku 1839.

Kostel Narození Panny Marie (nemovitá kulturní památka)

    Velmi malebný gotický, barokně upravený kostel s hranolovou věží při severozápadní straně presbytáře tvoří dominantu širšího okolí. Kostel i věž jsou kryty mansardovou střechou; loď šindelovou, věž prejzovou. Interiér převážně barokní (hlavní oltář z 2. čtvrtiny 18. stol), pouze presbytář a vítězný oblouk zachovávají gotické prvky. Na oltáři pozdně gotická socha Madony, která je některými badateli považována za pověstnou sošku Panny Marie z hradní kaple na Valdeku. Hodnotná litinová křížová cesta, dílo komárovských železáren. Před kostelem torzo mohutného javoru klenu (obvod kmene přes 4 m), uchovávané údajně proto, že v něm žije vzácný druh mravence.

Dle tradice byl kostel postaven horníky v pol. 13. stol.. Uváděn však až o sto let později, kdy byla kaple povýšena na plebánii. Byl farním kostelem pro široké údolí včetně Komárova. Zbarokizován byl ve 2. pol. 18. stol. (Původně měl kostel údajně dvě věže; druhá měla být roku 1875 pro zchátralost zbořena; je ovšem otázka, kde by tato druhá věž stála. Určitě ne symetricky proti současné z druhé strany presbytáře; to by musela být vyznačena na katastrální mapě z 1. pol. 19. stol., kde není.)

Dnes již neexistující přístavek při jihozápadní straně stavby na mapě z roku 1839 je zřejmě druhá věž, o níž se uvádí, že byla pro značnou zchátralost zbořena roku 1875, kaplička při okraji hřbitova severovýchodně od kostela je jistě dodnes v ploše rozšířeného hřbitova dochovaná výklenková kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého

Zdroj: mistopis.eu