Trstěnice, 3. - 5. června 2016

    Náplní setkání byla výroba stěnových prizem pro rekonstrukci polygonální stodoly z Čisté u Litomyšle, transferované do nově vznikajicího muzea v přírodě v sousední Trstěnici. Prizmy se vyráběly otesáváním kulatiny a byl to náročný úkol. Původní stavebník totiž použil pro výrobu dvacet centimetrů širokých prizem kulatinu o průměru až padesát pět centimetrů, není úplně jasné proč. Odstraňování takového množství balastní hmoty je hodně zdlouhavé a namáhavé.

    Sešli jsme se už v pátek s původním záměrem pohovořit a do práce se pustit až v sobotu ráno. Jenže jak jsme tak postávali nad kulatinou, kdosi řekl, že už se nemůže dočkat, ostatní se toho chytili a za chvíli už každý rozměřoval svůj trám. S tesáním jsme končili, až když jsme neviděli na čáry. V sobotu pak dorazili další tesaři a také diváci z Trstěnice i okolí, mladí lidé i staří řemeslníci všech stavebních profesí. Práci jsme opět končili až za šera. V neděli jsme pak dokončovali rozdělané trámy vlastní i po tesařích, kteří museli odjet dříve.

    Poděkování patří kolektivu Institutu lidového kulturního dědictví českomoravského pomezí z Litomyšle. Akce byla výborně připravená. Byla radost pracovat na obnově památky, které ještě před rokem akutně hrozil úplný zánik. Po rekonstrukci má stodola dál sloužit svému původnímu účelu, skladování zemědělského nářadí a sena a zpracování obilí. Památka bude živá a to nás těší a motivuje.